24.05.2018

LO "Wielka ucieczka" | LO "Great escape"

Kolejny projekt stworzony dla Fancy Pants to takie kolorowe LO ze zdjęciami Mai i Pirata, próbujących się wydostać z placu zabaw. Nie jestem pewna, które bardziej liczyło na pomoc tego drugiego :) Po raz kolejny w ruch poszła kolekcja "The bright side" ze swoimi żywymi kolorami. Tytuł wycięłam przy pomocy Silhouette Cameo korzystając z pliku od The Cut Shoppe.

Another project made for Fancy Pants DT is this colorful LO with pictures of Maja and Pirat trying to escape from the playground. I am not sure which one of them was counting on the other one's help more :) I once again used pretty "The bright side" collection. I created my title using Silhouette Cameo and a cut file from The Cut Shoppe.

Products I used:

Brak komentarzy :

Publikowanie komentarza