01.01.2018

LO "Śniegowe zabawy" | LO "Happy snow day"

I jeszcze jeden LO, który powstał z listopadowych kitów z Hip Kit Clubu. Tym razem postawiłam na zimowe klimaty zainspirowana pracami Elsie Robinson i moją własną mapką.

One more LO made with November kits from Hip Kit Club. This time I created w winter themed page inspired by Elsie Robinson's projects and my own sketch.


Mam też wideo z procesu tworzenia.
There is also a process video.

1 komentarz :