15.07.2017

LO "Jesteś piękna" / LO "You are beautiful"

Layouty z dużymi zdjęciami są fantastyczną odmianą po serii małych fotek. To zupełnie inny typ twórczej zabawy a efekt nawet przy minimalnym udziale dodatków jest zazwyczaj powalający. To LO powstało z użyciem majowych kitow z Hip Kit Clubu.

Layouts with big picture are a fantastic change after a series of small photo projects. It's totally different type of creative fun and a final effect, even with a limited number of embellishments, is usually outstanding. This LO was crceated with May kits from Hip Kit Club.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz