21.07.2017

LO "Letnie wibracje" / LO "Summer vibes"

Taki skrap powstał z czerwcowych kitów z Hip Kit Clubu z letnim zdjęciem mojego ulubionego zakątka świata - włoskiej Elby.

This is a LO created with June kits from Hip Kit Club with a picture of my favourite place on Earth - italian island Elba.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz