27.02.2015

LO "Szczęśliwe dziewczyny są najładniejsze" / LO "Happy girls are the prettiest"

http://cocoavanilla.com.au/

Witajcie. Dzisiaj chciałam Wam pokazać kolejny layout wykonany z uzyciem kolekcji "Sugar and spice" z Cocoa Vanilla Studio. Cóż mogę rzec... Jestem uzależniona od tych papierów i jako mam dwóch dziewczynek uważam, że są idealne do oprawiania dziewczyńskich zdjęć.
Do wykonania tego LO zainspirował mnie napis na jednej z kart do żurnalingu. Wydawał mi się idealny do opisania zdjęcia mojego i Mai.

Hello everyone. Today I want to show You another girly layout created with “Sugar and spice” collection from Cocoa Vanilla Studio. What can I say? I am addicted to those papers. As a mom of two girls I think that it’s just perfect for framing girlish photos.
While creating this layout I was inspired by the inscription on the paper with the journal cards. It was just perfect to describe photos of me and my younger daughter Maja.


1 komentarz :